background

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

(placeholder)

Alle landevejstransporter - såvel nationale som internationale - udføres i henhold til bekendtgørelsen af lov om internationale fragtaftaler (CMR loven). Alle øvrige opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Betingelser (NSAB 2015)”.