HANDELSBETINGELSER

(placeholder)

Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000).

Bestemmelserne begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg. og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt SDR 50.000 for hver ordre. Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§27). Særlig opmærksomhed henledes på, at krav mod speditøren forældes efter 1 år (§30), og at panteretten (§14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav. Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser (§ (10).


Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (NSAB 2015). As contracting party cf. § 3 B the conditions limit the freight forwarder's liability for loss of, deterioration of, or damage to goods to SDR 8.33 per kilo and for delay to the amount of the freight, and for all other loss to SDR 100,000 in respect of each assignment (§ 21). As intermediary cf. § 3 C the freight forwarder's liability is limited to SDR 50,000 in respect of each assignment and totally in the event of any one occurrence to SDR 500,000 (§ 24). For storage, the total liability is limited to SDR 500,000 for damage occurring in the same occasion (§ 25). Special attention is directed to the network clause (§ 2); claims against the freight forwarder are statute-barred after one year (§ 28); and the lien on goods (§ 14) applies to both current and previous claims.


I forbindelse med transporter til og fra auktionshuse skal vi gøre opmærksom på, at der ydes erstatning efter CMR Lovens § 29 stk. 1 Erstatningen for hel eller delvis bortkomst/samt beskadigelse af godset, beregnes efter godsets værdi på stedet og tidspunktet for overtagelsen til befordringen. (hammerslagsprisen) Derfor skal vi anbefale at der tegnes en separat vareforsikring, hvis genanskaffelsesprisen overstiger denne pris.